นายสิทธิกร   สาริวาท

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

เกิด : 23 มกราคม 2528

ภูมิลำเนา : หมู่ที่ 04 ตำบล เวียงตาล   อำเภอ ห้างฉัตร   จังหวัด ลำปาง

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักแพทย์รพ.เสริมงาม 199 ม.1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

 

ประวัติการทำงาน

1 พฤษภาคม 2557 แพทย์ประจำโรงพยาบาลเสริมงาม

 

ความรู้สึกต่อโรงพยาบาลเสริมงาม

เจ้าหน้าที่ทุกคนมีอัธยาศัยดีมาก มีความตั้งใจจริงในการบริการผู้ป่วย

มีความสบายใจในการทำงานเพราะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีจากทุกคน

โรงพยาบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่

 

 

 

 

Additional information