งานกลุ่มการพยาบาล (งานผู้ป่วยนอก/งานผู้ป่วยใน/งานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน/งานห้องคลอด/งานห้องผ่าตัด/หน่วยจ่ายกลาง/ศูนย์ HA)

งานผู้ป่วยนอก ให้บริการในเวลาราชการ 8.30 น. - 16.30 น.

งานผู้ป่วยใน / งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ให้บริการ 24 ชม.

 

1. สมศรี   จันทร์เทวี    หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

Additional information