โรงพยาบาลเสริมงาม

การติดต่อ

รูป

ศูนย์สารสนเทศ โรงพยาบาลเสริมงาม

ที่อยู่:
119 หมู่ 1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0-5428-6117 , 0-5428-6118 (ติดต่อ ผู้อำนวยการ ต่อ 140 (093-135-6152) / พยาบาลรับเรื่องร้องเรียน ต่อ 108)

โทรสาร: 0-5428-6118

Additional information